ภาพกิจกรรม

11 เมษายน 2567นายแพทย์พิศาล ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบ […]

ภาพกิจกรรม

11 เมษายน 2567โรงพยาบาลพระพรหม ขอขอบคุณ นายวินัย วาหลวง […]

ภาพกิจกรรม

13 เมษายน 2567นางสุดชฎา อนันตสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพ […]

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลพระพรหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมา […]

ภาพกิจกรรม

ทันตแพทย์หญิงปาริฉัตร ถาวรวงษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ห […]