ประวัติโรงพยาบาลพระพรหม

โรงพยาบาลพระพรหม เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2556 บนเนื้อที่ 28 ไร่ 3 งาน ด้วยการบริจาคที่ดินของ คุณแม่จุไร อิสระพิทักษ์กุล และคุณวิรัช อิสระพิทักษ์กุล โรงพยาบาลพระพรหมตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-378900-2

            เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เฉพาะผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ขนาด F3) ประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 หลัง คือ อาคารผู้ป่วยนอก อาคารซักฟอก และบ้านพักข้าราชการ นำทีมโดยนายพิศาล ถาวรวงษ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพรหม ในการบุกเบิกและพัฒนาโรงพยาบาล พร้อมกับบุคลากรอื่นๆ เพื่อให้มีโรงพยาบาลชุมชนของชาวอำเภอพระพรหม และถือว่าเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาลพระพรหมจนถึงปัจจุบัน

            ปัจจุบันโรงพยาบาลพระพรหม เปิดให้บริการผู้ป่วยใน ปรับขนาดโรงพยาบาลเป็นขนาด F2 30 เตียง (เตียงจริง 60 เตียง) ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วยใน 3 ชั้น ตึกสามัญ 32 เตียง ห้องพิเศษ 28 เตียง อาคารโรงอาหาร อาคารพัสดุ อาคารส่งเสริมสุขภาพ บ้านพัก และอาคารสนับสนุนอื่นๆ