ภาพกิจกรรม

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยรถเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ […]

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลพระพรหม รับมอบเครื่อง Infusion Pump จากโครงการ […]

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลพระพรหมเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2566