ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลพระพรหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลพระพรหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> CLICK<<

Posted in งานจัดซื้อจัดจ้าง.