โรงพยาบาลพระพรหม
เลขที่ 55 หมู่ที่ 1
ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-378900 โทรสาร 075-378902
E:mail : phraphromhospital@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/phraphromhospital