ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลพระพรหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> CLICK <<

Posted in งานจัดซื้อจัดจ้าง.