หมอชลน่านเผย 4 จังหวัดนำร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่  ปรับระบบยืนยันหลังรับบริการ เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ สะดวก ลดการรอคิว

หมอชลน่านเผย มติบอร์ด สปสช.เห็นชอบ “การยืนยันตัวตนหลังร […]