ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการติดตั้งไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์พีค (kWp)

โรงพยาบาลพระพรหม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั […]