ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลพระพรหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมา […]

ร่างประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ (พร้อมติดตั้ง) โรงพยาบาลพระพรหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อเครื […]