ภาพกิจกรรม

นพ.พิศาล ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการ รพ.พระพรหม ,ทพ.ธนัฐนนท์ อ […]

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลพระพรหมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทีมงานทันตกรร […]

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลพระพรหมเข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ CQI […]

ข่าวรับบริจาค

นพ.พิศาล ถาวรวงษ์ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ คุณพ […]

ข่าวบริจาค

คุณหนูพา ส่งแสง บริจาคพัดลมและครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวนห […]

ข่าวบริจาค

คุณพรธิดา ดาวเด็น บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 1 ตัว