โควิด-19

ไวรัสโคโรนาคืออะไร ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในวงศ์ใหญ่ที่เป็ […]

เบาหวาน

โรคเบาหวาน คือ โรคที่เซลล์ร่างกายมีความผิดปกติในขบ […]

ไข้หวัดใหญ่

ลักษณะโรค เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉี […]

ไข้เลือดออก

ลักษณะโรค โรคไข้เลือดออกเดงกี เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี […]