:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

โรงพยาบบาลพระพรหม ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง มาช่วยแนะนำการดำเนินงานคุณภาพ HA ให้แก่ทีมนำรพ.พระพรหม

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

กลุ่มงานทันตกรรม รพ.พระพรหม จัดประชุมครูผู้แลงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา เขตอ.พระพรหม เพื่อวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ประจำปี 2566