ภาพกิจกรรม

11 เมษายน 2567นายแพทย์พิศาล ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบ […]

ภาพกิจกรรม

11 เมษายน 2567โรงพยาบาลพระพรหม ขอขอบคุณ นายวินัย วาหลวง […]

ภาพกิจกรรม

13 เมษายน 2567นางสุดชฎา อนันตสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพ […]

ภาพกิจกรรม

ทันตแพทย์หญิงปาริฉัตร ถาวรวงษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ห […]

ภาพกิจกรรม

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยรถเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ […]

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลพระพรหม รับมอบเครื่อง Infusion Pump จากโครงการ […]

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลพระพรหมเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2566

  • 563
  • 811
  • 144,302