***เอกสารงานคุณภาพของโรงพยาบาลทุกฉบับ  มีลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก และเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาติ***