ประกาศจากโรงพยาบาลพระพรหม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ตามที่ โรงพยาบาลพระพรหม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์และพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครลอบแข่งขันและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบดังนี้ ตามเอกสารที่แนบ
>>> Click <<<

Posted in รับสมัครงาน.