:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

โรงพยาบบาลพระพรหม ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง มาช่วยแนะนำการดำเนินงานคุณภาพ HA ให้แก่ทีมนำรพ.พระพรหม

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

กลุ่มงานทันตกรรม รพ.พระพรหม จัดประชุมครูผู้แลงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา เขตอ.พระพรหม เพื่อวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ประจำปี 2566

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รพ.พระพรหม ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอพระพรหม

  • 8
  • 30
  • 1,505