ประวัติโรงพยาบาลพระพรหม

                โรงพยาบาลพรพรหม เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2556 บนเนื้อที่ 28 ไร่ 3 งาน ด้วยการบริจาคที่ดินของ คุณแม่จุไร อิสระพิทักษ์กุล และคุณวิฑูร อิสระพิทักษ์กุล ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

                เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง (แบบไม่มีผู้ป่วยใน) ประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 หลัง คือ อาคารผ้ป่วยนอก อาคารซักฟอก และบ้านพักข้าราชการ นำทีมโดยนายพิศาล ถาวรวงษ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพรหม ในการบุกเบิกและพัฒนาโรงพยาบาล พร้อมกับบุคลากรอื่นๆ เพื่อให้มีโรงพยาบาลชุมชนของชาวอำเภอพระพรหม และถือว่าเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาล