ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 แห่ง

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์กิตติศ […]

  • 8
  • 30
  • 1,505