ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกการจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ
ด้วยทาง โรงพยาบาลพระพรหม ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นการจ้างเหมาบริการ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ตามเอกสารที่แนบ
>>> Click <<<

Posted in รับสมัครงาน.