โรงพยาบาลพระพรหมเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

Posted in ภาพกิจกรรม.