วันที่ 23 ธค 2565 กลุ่มงานทันตกรรม โรงยาบาลพระพรหม ให้บริการทันตกรรมแก่ นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และ เคลือบหลุ่มร่องฟัน

Posted in ภาพกิจกรรม.