ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ […]