ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห […]

DL-เอกสารภายใน

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน Click แบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว Click […]

ติดต่อสอบถาม

โรงพยาบาลพระพรหม เลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพ […]