ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลพระพรหมเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2566

ภาพกิจกรรม

16 พฤศจิกายน 2566 นพ.พิศาล ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบา […]

ภาพกิจกรรม

15 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลพระพรหมจัดงานประชุมพัฒนาศักย […]

ภาพกิจกรรม

8-10 พฤศจิกายน 2566โรงพยาบาลพระพรหม จัดประชุมทบทวนแผนยุ […]